پربازدیدترین آهنگ امروز: Can You Ever Forgive Me اثر Nate Heller

آلبوم موسیقی فیلم جایی برای زندگی اثر مجید انتظامی در سال ۱۳۸۳ منتشر شد.

لیست قطعات:

۰۱ رویا
۰۲ جایی برای زندگی
۰۳ ترک خانه
۰۴ در جست و جوی دختر
۰۵ هانیه
۰۶ آوای کوهستان
۰۷ انفجار
۰۸ چمر
۰۹ فرار
۱۰ یاد یاران
۱۱ عروسی
۱۲ کوچ
۱۳ امید
۱۴ به سوی آینده
۱۵ اوینار
۱۶ در راه
۱۷ نشانه
۱۸ ویرانی
۱۹ آغاز
۲۰ راز و نیاز
۲۱ شمشال
۲۲ گفت و گو
۲۳ مویه
۲۴ جایی برای زندگی ۲