پربازدیدترین آهنگ امروز: Amsterdam اثر Roman Messer

تیتراژ فیلم آپاندیس منتشر شد. این مجموعه شامل تیتراژ ابتدا و انتهای فیلم آپاندیس میباشد.

تیتراژ شروع فیلم آپاندیس اثر پیام آزادی و تیتراژ پایان کار با نام آپاندیس اثر پیام آزادی میباشد.

آپاندیس با بازی آنا نعمتی فیلمی اجتماعی است که اتفاقات آن در بیمارستان می گذرد و مشکلات اجتماعی را از این زاویه روایت می کند فیلم از این لوکیشن خاص که پر از اضطراب و نگرانی است برای پرداختن به معضلات اجتماعی کمک می گیرد….