پربازدیدترین آهنگ امروز: Black Panther اثر Ludwig Goransson

تیتراژ فیلم اروند منتشر شد. این مجموعه شامل تیتراژ ابتدا و انتهای فیلم اروند میباشد.

تیتراژ شروع فیلم اروند اثر کارن همایونفر و تیتراژ پایان کار با نام اروند اثر کارن همایونفر میباشد.

یونس جانباز اعصاب و روان، حالا بیست و هفت سال پس از پایان جنگ هنوز هم با خاطره هم رزمانش روزگار می گذراند. همراه شدن او با یک گروه تفحص اما اتفاقات تازه ای را در این جریان سیال ذهن وارد می کند.