پربازدیدترین آهنگ امروز: متاسفم مطلبی برای نمایش وجود ندارد

سریال سیاستمدار دو بار در گلدن گلوب ۲۰۲۰ کاندید شد که که موفق به برنده شدن نشد.