پربازدیدترین آهنگ امروز: Siljan اثر Rannar Sillard

مجموعه آهنگ‌های چهارشنبه سوری قدیمی و جدید منتشر شد. این مجموعه شامل ۷ قطعه میباشد.

این آلبوم شامل قطعه چهارشنبه سوری اثر مهدی مقدم، فرخ، مرتضی عقیلی، حسین یاقوتی، علی مولایی، ناصر مسعودی و بانو هما و موزیک افشار میباشد. تمامی موزیک‌ها با نام چهارشنبه سوری میباشند.

چهارشنبه‌سوری از جشن های قدیمی ایرانیان است که در شب آخرین چهارشنبه سال برگزار میشود. قاشق‌زنی، فال‌گوشی، گره‌گشایی، آجیل مشکل‌گشا و افروختن آتش از آیین های این مراسم است.

لیست قطعات:

چهارشنبه سوری اثر علی مولایی
چهارشنبه سوری اثر فرخ
چهارشنبه سوری اثر حسین یاقوتی
چهارشنبه سوری اثر مهدی مقدم
چهارشنبه سوری اثر مرتضی عقیلی
چهارشنبه سوری اثر موزیک افشار
چهارشنبه سوری اثر ناصر مسعودی