حمایت مالی (Donate)

 

بسیاری از کاربران جهت حمایت و کمک مالی به سایت از ما سوال کرده بودند و از آنجا که تمامی خدمات سایت بصورت رایگان ارائه میشه، تصمیم به این شد که راهی برای حمایت مالی به بیت کیدذ راه اندازی شود. چنان‌چه از خدمات رایگان ما بهره بردید و یا راضی بودید می‌توانید مبلغی را جهت بالابردن سطح کیفیت خدمات سایت و توسعه زیرساخت های ما به دلخواه پرداخت کنید.

جهت حمایت می‌توانید از روش های زیر استفاده کنید.

 

پرداخت آنلاین

 

 

پرداخت با ارز دیجیتال

 

:Bitcoin Wallet to Support Beatkids

bc1q8e3ezjcu5gvkuyvkfg9w6n9c5c8qw6wh5x7t4p

 

 

:Ethereum Wallet to Support Beatkids

0x2E20aE0643C2073583Debe4547e9250AFc861739