پربازدیدترین آهنگ امروز: متاسفم مطلبی برای نمایش وجود ندارد

قطعه حال منو عوض کنید با صدای فریدون آسرایی منتشر شد.

فریدون آسرایی زاده ۱۵ مرداد ۱۳۳۵، آسارا از خوانندگان پاپ ایرانی است.