پربازدیدترین آهنگ امروز: Odd Times اثر De Maynes

آلبوم موسیقی سریال هزاردستان اثر مرتضی حنانه در سال ۱۳۸۰ منتشر شد.

یکی از امتیازات مجموعه هزاردستان موسیقی متن آن میباشد. تیتراژ اولیه این مجموعه، پیش درآمدی در آواز اصفهان ساخته مرتضی نی‌داوود با تنظیم برای ارکستر از مرتضی حنانه است.

لیست قطعات:

۰۱ هزاردستان
۰۲ هزاردستان ۲
۰۳ هزاردستان ۳
۰۴ هزاردستان ۴
۰۵ هزاردستان ۵
۰۶ هزاردستان ۶
۰۷ هزاردستان ۷
۰۸ هزاردستان ۸
۰۹ هزاردستان ۹
۱۰ هزاردستان ۱۰
۱۱ هزاردستان ۱۱
۱۲ هزاردستان ۱۲
۱۳ هزاردستان ۱۳
۱۴ هزاردستان ۱۴
۱۵ هزاردستان ۱۵
۱۶ هزاردستان ۱۶
۱۷ هزاردستان ۱۷
۱۸ هزاردستان ۱۸
۱۹ هزاردستان ۱۹
۲۰ هزاردستان ۲۰
۲۱ هزاردستان ۲۱
۲۲ هزاردستان ۲۲
۲۳ هزاردستان ۲۳
۲۴ هزاردستان ۲۴
۲۵ هزاردستان ۲۵
۲۶ هزاردستان ۲۶
۲۷ هزاردستان ۲۷