پربازدیدترین آهنگ امروز: متاسفم مطلبی برای نمایش وجود ندارد

آلبوم موسیقی سریال هزاردستان اثر مرتضی حنانه در سال ۱۳۸۰ منتشر شد.

یکی از امتیازات مجموعه هزاردستان موسیقی متن آن میباشد. تیتراژ اولیه این مجموعه، پیش درآمدی در آواز اصفهان ساخته مرتضی نی‌داوود با تنظیم برای ارکستر از مرتضی حنانه است.

لیست قطعات:

۰۱ هزاردستان
۰۲ هزاردستان ۲
۰۳ هزاردستان ۳
۰۴ هزاردستان ۴
۰۵ هزاردستان ۵
۰۶ هزاردستان ۶
۰۷ هزاردستان ۷
۰۸ هزاردستان ۸
۰۹ هزاردستان ۹
۱۰ هزاردستان ۱۰
۱۱ هزاردستان ۱۱
۱۲ هزاردستان ۱۲
۱۳ هزاردستان ۱۳
۱۴ هزاردستان ۱۴
۱۵ هزاردستان ۱۵
۱۶ هزاردستان ۱۶
۱۷ هزاردستان ۱۷
۱۸ هزاردستان ۱۸
۱۹ هزاردستان ۱۹
۲۰ هزاردستان ۲۰
۲۱ هزاردستان ۲۱
۲۲ هزاردستان ۲۲
۲۳ هزاردستان ۲۳
۲۴ هزاردستان ۲۴
۲۵ هزاردستان ۲۵
۲۶ هزاردستان ۲۶
۲۷ هزاردستان ۲۷