دانلود آلبوم موسیقی سریال L’Isola
اثر

انیو موریکونه


در
۲۹ مهر ۱۳۹۷

آلبوم موسیقی متن سریال L’Isola اثر انیو موریکونه منتشر شد.

+2
موسیقی متن موسیقی متن سریال 
برچسب‌ها,

1-01. Senza ritorno (Titoli di testa) 1-02. L'isola (Chitarra e duduk - versione 1) 1-03. L'isola (Amore primo) 1-04. L'isola (Chitarra e duduk - versione 2) 1-05. L'isola (Tensione prima) 1-06. L'isola (Immobile - versione 1) 1-07. L'isola (Tema primo - versione 1) 1-08. L'isola (Azione prima - versione 1) 1-09. L'isola (Tensione seconda) 1-10. L'isola (Source prima) 1-11. L'isola (Indagine - versione 1) 1-12. L'isola (Amore secondo - versione 1) 1-13. L'isola (Immobile - versione 2) 1-14. L'isola (Replica - versione 1) 1-15. L'isola (Source seconda) 1-16. L'isola (Amore per poco - versione 1) 1-17. L'isola (Dachau) 1-18. L'isola (Azione seconda) 1-19. L'isola (Source terza) 1-20. L'isola (Amore terzo - versione 1) 1-21. L'isola (Amore secondo - versione 2) 1-22. L'isola (Immobile - versione 3) 1-23. L'isola (Tema secondo - versione 1) 1-24. L'isola (Meditazione prima - versione 1) 1-25. L'isola (Indagine - versione 2) 2-01. L'isola (Intermezzo - versione 1) 2-02. L'isola (Tema primo - versione 2) 2-03. L'isola (Replica - versione 2) 2-04. L'isola (Amore quarto) 2-05. L'isola (Divertimento) 2-06. L'isola (Tema terzo - versione 1) 2-07. L'isola (Tensione terza) 2-08. L'isola (Source quarta) 2-09. L'isola (Amore terzo - versione 2) 2-10. L'isola (Meditazione seconda) 2-11. L'isola (Azione prima - versione 2) 2-12. L'isola (Amore per poco - versione 2) 2-13. L'isola (Source quinta) 2-14. L'isola (Immobile - versione 4) 2-15. L'isola (Replica - versione 3) 2-16. L'isola (Tema secondo - versione 2) 2-17. L'isola (Azione terza) 2-18. L'isola (Dachau - versione 2) 2-19. L'isola (Intermezzo - versione 2) 2-20. L'isola (Indagine - versione 3) 2-21. L'isola (Tensione quarta) 2-22. L'isola (Tema quarto) 2-23. L'isola (Meditazione prima - versione 2) 2-24. L'isola (Immobile - versione 5) 2-25. L'isola (Tema terzo - versione 2) 2-26. L'isola (Amore secondo - versione 3) 2-27. L'isola (Finale)

موسیقی متن فیلم های
منتخب مراسم اسکار 2021

موسیقی متن فیلم های
منتخب مراسم اسکار 2021

بشنوید و دریافت کنید

آثار دیگر

نظرات کاربران
guest
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات