پربازدیدترین آهنگ امروز: Amsterdam اثر Roman Messer

قطعه زمستون خدا یکی دیگر از کارهای مهدی مجتبایی میباشد. این قطعه در سال ۲۰۱۰ منتشر شده است.