آلبوم موسیقی فیلم نهنگ عنبر ۲
اثر

هنرمندان مختلف

در ۲۶ شهریور ۱۳۹۶

آلبوم موسیقی فیلم نهنگ عنبر ۲ اثر هنرمندان مختلف در سال ۱۳۹۵ منتشر شد. این آلبوم، آلبوم رسمی فیلم نمیباشد.

نهنگ عنبر ۲ ساخته سال ۱۳۹۵ میباشد. کارگردان کار سامان مقدم است. وی همچنین نویسندگی و تهیه کنندگی کار را نیز بر عهده دارد. این فیلم دنباله نهنگ عنبر است.

+79