پربازدیدترین آهنگ امروز: Odd Times اثر De Maynes

تیتراژ سریال پرستاران منتشر شد. این قطعه با نام زخمی اثر رضا یزدانی میباشد.

پرستاران یک ملو درام اجتماعی است و داستانهای این سریال در بخش اورژانس بیمارستان نورافشار تهران اتفاق میافتد که دارای یک خط اصلی داستانی با بازیگران ثابت است و محور اصلی آن پرستاران و پزشکان هستند. در واقع این سریال با هدف آشنایی مردم با جامعه درمانی و پزشکی کشور به خصوص دشواری های حرفه پرستاری تولید شده است که در قالب داستان هایی جذاب مبتنی بر مستندات واقعی، ضمن ایجاد سرگرمی، به افزایش آگاهی های عمومی درباره این قشر زحمت کش جامعه کمک می کند.