پربازدیدترین آهنگ امروز: Half Light اثر Josh Kramer

قطعه بی کلام بوی باران اثر پدرام امامی در سبک نیو ایج پاپ پیشنهاد بیت کیدذ به شما میباشد. این قطعه در سال ۱۳۹۵ منتشر شده است.

پدرام امامی متولد ۱۳۷۱ میباشد. وی از سال ۸۳ فعالیت هنری خود را آغاز کرد. او عضو خانه موسیقی ایران و هنرجوی استاد کیوان کیارس میباشد.

آثار دیگر