پربازدیدترین آهنگ امروز: متاسفم مطلبی برای نمایش وجود ندارد

Tracklist:

۰۱ The Past Memory
۰۲ No Way Back Home
۰۳ After the End
۰۴ Brocken Moon
۰۵ Unfillable Hole
۰۶ Gaia’s Curse
۰۷ The Past Memory (Piano Version)
۰۸ Unbreackable Fate
۰۹ Farewell
۱۰ Amnesia