پربازدیدترین آهنگ امروز: متاسفم مطلبی برای نمایش وجود ندارد

آلبوم موسیقی فیلم احتمال باران اسیدی توسط هنریک ناجی در سال ۱۳۹۳ منتشر شد.

احتمال باران اسیدی فیلم محصول ۱۳۹۳ ایران است. کارگردان کار بهتاش صناعی‌ها میباشد.

منوچهر شصت سال سن دارد، او بازنشسته اداره دخانیات است ولی از سر بیکاری همچنان هر روز به اداره می‌رود. مادرش تا زنده بود آرزو داشت ازدواجش را ببیند. در حالی که منوچهر حتی دوستی هم در زندگی نداشته به جز خسرو.

این آلبوم، آلبوم رسمی فیلم احتمال باران اسیدی نیست، امیدواریم بزودی بتوانیم آن را منتشر کنیم.