پربازدیدترین آهنگ امروز: Siljan اثر Rannar Sillard

تیتراژ فیلم شروع یک پایان منتشر شد. این قطعه با نام شروع یک پایان اثر احسان یزدی میباشد.