پربازدیدترین آهنگ امروز: Odd Times اثر De Maynes

موسیقی متن این فیلم توسط دیوید نیومن ساخته شده است و تا سال ۲۰۰۶ منتشر نشده بود در نهایت به صورت محدود منتشر شد.