پربازدیدترین آهنگ امروز: متاسفم مطلبی برای نمایش وجود ندارد

موسیقی متن این فیلم توسط دیوید نیومن ساخته شده است و تا سال ۲۰۰۶ منتشر نشده بود در نهایت به صورت محدود منتشر شد.